METROLOGIJA    

Programski paket Metrologija je namenjen podpori obvladovanju metroloških procesov meril v podjetjih.

Metrologija se ukvarja z nadzorom in upravljanjem meril v tehnoloških procesih.

Programski paket Metrologija

 Program podpira celotno življensko dobo posameznega merila: od naročila, prevzema, kalibracij do odpisa.

Eden od temeljev kakovostnega obvladovanje proizvodnih procesov.

Metrologija se ukvarja z nadzorom in upravljanjem meril v tehnoloških procesih.
Avtomatizirano sledenje stanja merila glede na rezultate kalibracije ali prometa.

Programski paket Metrologija  je namenjen podpori obvladovanju metroloških procesov meril v podjetjih. Program podpira celotno življensko dobo posameznega merila: od naročila, prevzema, kalibracij, do odpisa.

  

Podpora različnim vrstam meril

Vsaka vrsta meril ima prirejene obrazce za vnos metroloških pogojev ter izvajanje kalibracij z izračuni ustreznosti. Poleg tega so v programskem paketu podprte tudi garniture meril.

  • Standardno merilo z vnaprej določeno kontrolno točko
  • Standardno merilo brez vnaprej določene kontrolne točke
  • Gladki trn
  • Zevasti mejnik
  • Navojni trn
  • Navojna matica
  • Merilnih uric

Promet z merili

Merilo se skozi življensko dobo nahaja v več različnih stanjih (naročeno, prevzeto, v skladišču, v uporabi, na kalibraciji, v popravilu…). Program stanja merila spreminja avtomatsko glede na rezultate kalibracije ali prometa.

Ob vsaki spremebi stanja se shranijo spremembe tudi v arhiv. Tako imamo preko posebnega obrazca vpogled v prejšnje spremembe stanj merila (zgodovina).

   

Metrološki pogoji merila

Vsakemu merilu, ki se kalibrira pripadajo metrološki pogoji, ki se uporabijo pri izvajanju kalibracije. Vsaka vrsta meril ima svoj posebni obrazec za vnos metroloških pogojev ter referenčnih etalonov. Program vsebuje tudi mehanizme za kopiranje metroloških pogojev iz podobnega merila, ki se že nahaja v bazi podatkov.

   

Kalibracija merila

Program vsebuje vse obrazce ter pripadajoče izračune za posamezno vrsto meril. Za vsako merilo, ki se kalibrira se iz metroloških pogojev merila določijo kontrolne točke ter dopustni pogreški. Ob vnosu rezultatov program avtomatsko preverja vnešene rezultate ter sporoča o njihovi ustreznosti.

Glede na ustreznost kalibriranega merila nam program ob končanju kalibracije ponudi ustrezne odločitve (prenos na skladišče, prenos v popravilo…). Vsaka končana kalibracija se shrani skupaj z metrološkimi pogoji, referenčnimi etaloni ter rezultati kalibracije v arhiv.

   

Integracija v obstoječi poslovno informacijski sistem

Iz PIS-a se preko posebnih baznih vpogledov črpajo podatki o delavcih, stroškovnih mestih, organizacijskih enotah ter strateških poslovnih enotah.

Pregledi podatkov

Intranet, pregled podatkov znotraj podjetja preko spletnega brskalnika.
Avtomatsko pošiljanje obvestil uporabnikom s pretečenimi datumi kalibriranih meril.

Administracija

Administrator programa določi pravice dostopa uporabnikov do posameznih obrazcev poleg tega pa nastavi vse osnovne šifrante programa:

  • metrološka stanja ter statusi,
  • kalibracijski predpisi in intervali,
  • skupine ter podskupine meril…

Izpisi

Vse izpise v programu lahko uporabnik natisne ali pa shrani v Adobe Acrobat datoteko.

Podprti so naslednji izpisi:

Reference

Kontakt.

E-POŠTA

info@fons.si

TELEFON

+386 40 347 270

NASLOV

FONS, d.o.o.
Hrušica 160, 4276 Hrušica

14 + 7 =